Vernostný program

Súhlas so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb na účely poskytovania zliav, bonusov či iných výhod členom vernostného programu

Dňa 25.05.2018 vstúpilo do účinnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ZOOÚ“), preto si plníme informačnú povinnosť o právach dotknutých osôb tu: Ochrana Osobných Údajov.

 

Po oboznámení s právami dotknutých osôb v zmysle GDPR a ZOOÚ dobrovoľne súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Koloria a.s. so sídlom Syslia 40, Bratislava – mestská časť Ružinov, 821 05, IČO: 31 331 751, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, vložka č. 6769/B, oddiel: Sa, v rozsahu osobných údajov meno, priezvisko, trvalý pobyt, dátum narodenia, pohlavie za účelom poskytovania zliav, bonusov či iných výhod členom vernostného programu. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stranám na účely IT servisu vyššie uvedenej internetovej stránky www.koloria.sk. Osobné údaje dotknutých osôb sa nebudú prenášať do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí 3 rokov odo dňa jeho udelenia. Vašu žiadosť o odvolanie súhlasu pošlite na e-mailovú adresu koloria@koloria.sk alebo na adresu sídla našej spoločnosti: Syslia 40, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov.
NAPÍŠTE NÁM
obchod@koloria.sk


ZAVOLAJTE NÁM.
02/5262 1045


OSOBNÝ ODBER
PO-PIA: 9:30 - 18:00


EXPRESNÉ DORUČENIE
DO 42 HODÍN


VIAC AKO 50 000 PRODUKTOV
SKLADOM